Dagordning: Årsmöte 2023

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Mötets behörighet
 5. Val av mötesordförande
 6. Val av mötessekreterare
 7. Val av två personer att justera protokollet tillika rösträknare
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 9. Ekonomisk berättelse för förra året
 10. Lucas Falk – Studiefrämjandet, informerar om hur det ekonomiska stödet från Studiefrämjandet fungerar
 11. Revisorns berättelse för förra året
 12. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 13. Årets verksamhetsplan
 14. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
 15. Val av årets styrelse
 16. Val av årets revisor
 17. Val av årets valberedare
 18. Motioner
  a) Hyreskontrakt
  b) Konvent
 19. Tema för kattcon 2024
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutande

Ingrid Siggesdotter´s medeltidsmarknad

Inbjudan till Ingrid Siggesdotter´s medeltidsmarknad den 18 juni 2022
 
Spelföreningen Kattcon ska, i samarbete med Katrineholms kommun och Hälso året 2022, arrangera Ingrid Siggesdotter´s marknad i Katrineholm. Det är en medeltidsmarknad. Förutom marknaden kommer det arrangeras olika aktivtieter så som yxkastning och bågskytte. Det kommer också bli en kubburnering.
 
Vi söker hantverkar av olika slag, så som smycke, trä och läderhantverkare, m.m. Vi söker också matförsäljare och andra som kan bidra till en trevlig atmosfär.

Marknadens öppettider : 11:00 – 18:00, lördagen 18/6
Ingrids Siggesdotters marknad är ett endags event.
Plats : Djulö i Katrineholm
Kostnad: Gratis
El: Gratis
Observera: Att stå som försäljare på denna marknad är gratis, men vi kommer att ta depositionsavgift på 300kr om ni uteblir eller lämnar platsen ostädad. Denna avgift kommer att återbetalas efter städkontroll.
 
Det kommer finnas tillgång till el och det kommer vara gratis. Vi kommer dock prioritera el till de som behöver det till exempelvis kylsåp för kylvaror.
Är ni intresserad av att komma, så får du gärna maila oss för vidare information och förhållnings regler kontakta Patrik Ljungberg.
Mail: lajje@kattcon.se 
 

Plats / Hitta till marknaden
Marknaden kommer vara på gräsytan mellan Djulöbadets Camping och Stora Djulö Herrgård.
För att hitta till marknaden se kartnålen i google maps.

Årsmöte 2022

Den 26:e februari kommer det att vara årsmöte i Kattcons lokal kl 13:00. Om ni har motioner eller övriga frågor som ni önskar ska vara med på årsmötet skall de komma in till styrelse senast den 11:e februari kl 16:00 så styrelsen hinner lägga in allt i dagordningen för mötet.

Styrelsen går att kontakta via fliken Kontakta Kattcon

Preliminär Dagordning för Kattcon årsmöte 2022
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Fastställande av röstlängd
4. Mötets behörighet
5. Val av mötesordförande
6. Val av mötessekreterare
7. Val av två personer att justera protokollet tillika rösträknare
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
9. Ekonomisk berättelse för förra året
10. Revisorns berättelse för förra året
11. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
12. Årets verksamhetsplan
13. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
14. Val av årets styrelse
15. Val av årets revisor
16. Val av årets valberedare
17. Motioner
    a. Namnbyte på föreningen
18. Tema för kattcon 2023
19. Årets Kattcon’are för år 2021
20. Övriga frågor
    – Diskningen behöver skötas mer ordentligt annars kommer porslinet att plockas bort.
21. Mötets avslutande

Kattcon 2020 inställt

Hej, vi har tyvärr tråkiga nyheter som dock är föga förvånande. Konventsgruppen har tagit det jobbiga beslutet att årets konvent, Kattcon 2020 med temat Tidsresa, ställs in på grund av Covid 19. Konventgruppen vill både förebygga smittspridningen och följer restriktionerna som gäller. Men vi vill inte heller behöva tumma på er upplevelse eller ännu viktigare, er hälsa, vilket gör att vi väljer att ställa in årets konvent. Vi gör ett nytt försök med konventet nästa år då temat Tidsresa komiskt nog har flyttats i tiden.

Vi vill passa på att tacka alla våra olika sponsorer så som Katrineholms Kommun, Studiefrämjandet, Spelförbundet Sverok, Sköna Gertrud, Ica Maxi och Matpiraten. Vi ber om ursäkt om vi missat någon! Ni är dem som gör dessa spelkonvent en möjlighet för oss att genomföra. TACK SÅ MYCKET!

Likaså vill vi även tacka alla våra olika arrangörer som gör att konventet blir ett konvet! Ta hand om er allihop och vi längtar tills nästa gång vi ses!!!

Kattcon 2018

Årets konvent blir 2-5,e Augusti på Kunskapsskolan med smygstart 1,a Augusti eftermiddag för dom som vill komma tidigare.

Vi söker som vanligt butiker, personal och arrangörer till årets konvent.

Årets tema på konventet är Steampunk
Eventuellt kommer det vara en kattwalk med ett pris för bästa utstyrsel.

Mer info och intresseformulär kommer vartefter. //Webkillen