Vinterkattcon 2012/2013

Ungt Blod, Gamla Seder

”Under större delen av 1970-talet dök ett ansenligt antal nya vampyrer upp i den lilla staden Katrineholm. Deras skapare skyndade med att lära de unga vad de behövde veta om livet som en av de ”besläktade”, även kallade vampyrer. Därefter försvann de alla. Kvar blev den yngre generationen av vampyrer, lämnade till att ta över de äldres poster som styrande över staden.
Människorna har ingen aning om vem som egentligen kontrollerar Katrineholm, och det är precis så de besläktade vill ha det.

Varför de äldre vampyrerna skapade så många nya besläktade under ett årtionde bara för att lämna dem några år senare är ett mysterium. En gåta, som ännu inte tycks ha fått ett tillfredsställande svar.
När Katrineholms vampyrer inte är upptagna med att komma upp med nya teorier rörande deras bakgrund, så sköter de sina åtaganden och styr över sin bit i samhället. Högst upp på stegen är Furstinnan Celina som alla besläktade i Katrineholm svarar inför. Hon är enligt vissa en kunnig och belevad regent, samtidigt som andra anser att hennes kompetens
som ledare motsvarar den hos ett ruttet bananskal.

Rykten säger att Furstinnan ska i staden ha hittat ett gammalt tillhåll för de besläktade, på Kyrkogatan 10. Hur länge det stått tomt är det ingen som vet, men säkerligen länge nog för att ruva på många hemligheter och kanske några svar på de mysterier som besvärar Katrineholms vampyrer…
Den sociabla Furstinnan Celina var snabb med att bjuda in de besläktade till en tillställning i lokalerna, att hållas i januari efter nyåret. Furstinnan har utropat elysium över lokalerna och för att visa sin respekt inför hennes beslut skall man uppträda i formell klädsel.
Sen vad alla olika besläktade ser som ”formell klädsel” återstår att se… Men elysium.
Vad är det?”

Info om lajvet:

Lajvet äger rum den 6 – 7 januari 2012, under VinterKattcon. Vi börjar på fredagskvällen (6/1) kl 20.00 och håller på till ca kl 2.00-3.00. Sen fortsätter det på lördagskvällen (7/1) kl 20.00 och avslutas nån gång under natten.

Kostnad: Gratis för medlemmar i Kattcon, 50 kr för icke-medlemmar.

Speltyp och regler: Vampire the Masquerade, Vampyrlajvsregler (SinnetsTeater.pdf) (länk till reglerna i den understrukna texten). Nybörjarvänligt lajv. Lajvet utspelar sig i nutid, så om datumet är 7/1 2012, kl 21:36, så är den detsamma i lajvet.

Karaktärer: Kommer från de olika klanerna i Camarillan. För att göra din karaktär, mejla Patrik eller Adrienne med önskemål om hur du vill att karaktären ska vara, så hjälps vi åt tillsammans att skapa en rollperson just för dig.

Anmälan: För att anmäla dig till VinterKattcons Vampyrlajv ”Ungt Blod, Gamla Seder”,
mejla Patrik Ljungberg eller Adrienne Gunnarsson så hjälper vi dig att skapa en karaktär. Har du frågor rörande vad lajv är, Kattcons andra event och annat intressant så svarar vi gärna.
Sista anmälningsdagen är tisdagen den 20 december.

Till dig som spelare:

Du är en ganska ung vampyr med begränsade kunskaper om det vampyriska samhället då din Sire, din skapare, bara ägnade några få år till att lära dig om de besläktades sätt. De flesta utav Katrineholms vampyrer har blivit behandlade på samma sätt, vilket har resulterat i att er stad blivit isolerad från omvärldens vampyrsamhällen då ni inte besitter kunskaperna om hur man tar kontakt med övriga av er släkt.
Men en sak kan alla i staden mycket väl; Maskeraden.

Camarillans ”Maskeraden” är det som alla Katrineholms vampyrer lever efter och innebär att de besläktades samhälle ska hållas dolt för människan till varje pris. Brott mot maskeraden ska straffas hårt och ofta med dödsstaffet, då ett avslöjande till människovärlden om vampyrernas existens kan orsaka förödande konsekvenser.
Camarillan är den samling utav klaner som lever efter maskeraden, vars säte finns i Wien. Det finns klaner som står utanför Camarillan och dess regler, men dessa kan du inte så mycket om.

Du tillhör den klan din Sire var av, och från dennes blod har du fått dina övermänskliga krafter. De klanerna som finns i Katrineholm är:
Brujah
Gangrel
Malkavian
Nosferatu
Toreador
Tremere

I början av ditt ”liv” som en besläktad höll medlemmarna i varje klan sig till sina klanfränder, men efter några år med oenigheter och bråk så slöt sig individer från de olika klanerna till varandra och skapade fraktioner. Dessa fraktioner är tre till antalet och går under benämningarna Koncernen, Syndikatet och Traditionalisterna. Koncernens främsta mål är att främja och utöka handeln i Katrineholm, vilket misstyckes av Syndikatet som för det mesta pysslar med de lite ”skummare” typer av affärer och uppgörelser. Om Katrineholm skulle växa till en storstad kunde det sätta många käppar i hjulen för deras olovliga göromål.
Traditionalisterna anser att det besläktade styret i staden avviker så förnedrande mycket från vad de sex Traditionerna, de besläktades lagar, säger och önskar en tillbakagång till ”så det ska vara”. Inga fraktioner ska vara nödvändiga och kontrollen på varje individ skulle bli bättre om allt sköttes så som i ett propert vampyrsamhälle.
Vissa besläktade har inte valt en fraktion då de känner att ingen av deras ideal överenstämmer med sitt eget, och istället kämpar för sin egen övertygelse.

De olika fraktionerna och deras medlemmar har olika uppfattningar om Furstinnan Celina, den styrande makten i staden. Hon har visat sig vid flera tillfällen ignorant om problemen som uppstår och väldigt slapphänt vad gäller bestraffningar, vilket ibland leder till att Maskeradbrott har närapå begåtts. Vid några få tillfällen har hon helt bytt inställning och delat ut svidande straff med stor auktoritet. Ofta handlar det då om när hon eller någon annan har blivit djupt förnedrade, så stadens vampyrer vet mycket väl att akta sin tunga vid Furstinnans närvaro och att adressera henne med sin rätta titel.
Endast en gång under hennes styre har dödsstraffet delats ut. Furstinnans milda styre utnyttjas, ignoreras eller föraktas av Katrineholms besläktade. Och hennes ständiga följeslagare, Maxwell Hunt, är ett mysterium i sig. Inget vet riktigt vad han gör eller vad hans syfte är, men Furstinnan verkar värdera honom högt. Rådgivare? Betjänt? Älskare? Teorierna är många och svaren få.
Kanske kan du få reda på mycket under Furstinnans tillställning. Kanske kan du knyta många nya affärskontakter. Kanske så vill du bara ha det överstökat så du kan återgå till viktigare saker?

Vad än ditt motiv är, så lovar helgen många möjligheter.

Comments are closed.