Kubbturnering

Kubbturneringsregler

(Schema kommer)

Anmälningsavgift: Gratis

Första pris: Presentkort 500kr på Stora Djulö

Andra pris: Presentkort 200kr på Stora Djulö

Antal spelare: 2-6 per lag  (max antal lag 8)

Banans storlek: 4×8 meter.

5 kubb på varje kortsida, lika avstånd mellan kubben

I mitten av banan ska kungen stå.

Bonuspinnar:

I denna turnering kommer bonuspinnar förekomma. Varje lag får en bonuspinne per person som kommer i tidsenliga kläder. Det vill säga i medeltida kläder/vikinga kläder. Fråga arrangören innan turneringsdagen om vad som räknas som godkänt. Email: lajje@kattcon.se

Bonuspinnen kommer vara personlig. Den får endast användas av den som är i tidsenliga kläder. Om flera personer i varje lag är klädda i tidsenlig klädsel får de varsin bonuspinne.

Endast en bonuspinne får användas per tur omgång. Varje bonuspinne kan endast användas 1 gång per match. Man får nya bonuspinnar varje ny match.

Om man under turnerings dagen skaffar sig tidsenliga kläder på marknaden innan sin match så kommer man kunna få bonuspinne enligt ovanstående regler.

Undantag för dessa regler är skor (då det kan vara svårt att få tag på), men man får skaffa det för stämningens skull.

Allmänna regler:

Varje lag får 6st kastpinnar och dessa ska fördelas mellan spelarna så jämnt som möjligt i varje tur omgång. Dock behöver inte samma spelare ha lika många pinnar att kasta i varje tur omgång.

Till exempel vid 4 spelare så blir det alltså 2, 2, 1, 1 pinne per spelare i tur omgång nr 1, men i turomgång nr 2 fördelas pinnarna 2, 1, 1, 2.

Man börjar kasta pinnarna vid den bakre linjen. Man får endast kasta underarmskast. Det är inte tillåtet med ett så kallat ”helikopterkast”. Om man gör felaktiga kast så är pinnen förbrukad och vid eventuell påverkan på kubb ställs kubben upp igen. OBSERVERA! Träffar man kungen vid felaktigt kast och/eller innan kungen ska fällas så förlorar laget som kastat pinnen.

Man ska fälla alla kubb innan man får fälla kungen.

När en eller flera kubb blivit fällda på ditt lags sida, skall dessa fällda kubb kastas över till motståndarens sida. Om man inte lyckas att kasta in kubben på motståndarens sida inom 3 försök per kubb, så får motståndarlaget ställa kubben vart dem vill på sin sida av spelplanen.

Laget vars kubb blivit fällda måste sedan fälla de överkastade kubben innan de får fortsätta med de kubben på bakre raden.

Kubbtorn är tillåtet, det vill säga om man när man kastar över kubb och träffar en annan kubb på motståndaren sida måste det byggas torn.

Om man har kubb kvar på sin sida efter motståndarlaget kastat alla sina pinnar, så får man kliva fram till en tiltänka linje längs kubben för att kasta. Vid flera kubblinjer får man välja vilken linje man vill stå längs. Framflyttad linje gäller ej när man ska kasta mot kungen!

När man fäller sista kubben ska man i den omgången fälla kungen. Gör man inte det så vinner motstådarlaget matchen.

Förtydliganden:

Om något lag fäller kungen innan man får kasta på kungen så förlorar det laget matchen.

När man ska fälla kungen måste man stå på bakre linjen.

Om kungen eller kubben ramlar utan att blivit träffad av en pinne så ställs de upp.

För att bestämma vilket lag som börjar kastar en i varje lag 1 pinne och det lag som kommer närmast kungen utan att fälla den får börjar. Observera! att om man fäller kungen på detta sätt så har man INTEförlorat matchen.

Anmälan:

Mailadress: lajje@kattcon.se

I anmälan skall det stå:

Antalspelare (2-6 spelare)

Lagnamn

Lagledarens namn och kontaktuppgift så som mailadress och mobilnummer.

Hur många som förväntas komma i tidsenliga kläder.

Vid frågor maila arrangören: lajje@kattcon.se

Comments are closed.