Zombie Walk K-100 (2017)

När: Lördag 6 maj 10:00 – 19:30
Plats: Perrongen, Katrineholm
Tema: Zombiewalk!

Det är gratis!

Zombie Walk K-100 finns även på facebook.

10 olika make-up artister

Under promenaden kommer vi behöva 13st trafikvakter.

Villkor för Zombiewalk
1. Paraden får stanna enbart om trafikförhållandena kräver det.
2. Banderoller, plakat och liknande får inte överstiga 3 meter på bredden.
3. Medförda banderoller, plakat och liknande ska efter paradens slut föras bort genom anordnarens försorg.
4. Vid varje gatukorsning och annat riskfyllt ställe som deltagarna passerar ska det finnas minst en trafikvakt i god tid innan deltagarna passerar.
5. Trafikvakterna ska styra deltagarna och varna dem för annan trafik.
6. Trafikvakterna ska vara informerade om sin uppgift och försedda med väl synliga märken eller klädsel som visar deras funktion som trafikvakt. Trafikvakterna ska vara över 18 år.
7. Deltagarna i paraden ska gå högst fyra i bredd och så nära varandra som möjligt på körbanans högra del i förhållande till paradens färdriktning. Om barnvagnar, hundar eller liknande medföres ska deltagarna gå högst två i bredd.
8. Allmänna kommunikationsmedel ska om möjligt lämnas fri passage.
9. Det åligger sökanden att tillse framkomligheten längs den aktuella vägen då gatuavstängningar kan förekomma som inte går att förutse för dagen.
10. Om fler än 200 personer deltar i paraden ska kolonnen delas upp i två eller flera avdelningar som sinsemellan håller ett avstånd om minst 50m

Senaste Nytt

Zombie Walk K-100 Upplagd

Nu har vi lagt up föranmälan till sminkningar för Zombie Walk.

Posts not found

Tidigare nyheter:

Posts not found

Comments are closed.