Konkurs

Kattcon har gått i konkurs. 😭

Oklart om facebooksidan kommer leva kvar, men chattgruppen på facebook/messenger som nu heter Spelvänner Katrineholm kommer att vara kvar.

Dagordning: Årsmöte 2023

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Mötets behörighet
 5. Val av mötesordförande
 6. Val av mötessekreterare
 7. Val av två personer att justera protokollet tillika rösträknare
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 9. Ekonomisk berättelse för förra året
 10. Lucas Falk – Studiefrämjandet, informerar om hur det ekonomiska stödet från Studiefrämjandet fungerar
 11. Revisorns berättelse för förra året
 12. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 13. Årets verksamhetsplan
 14. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
 15. Val av årets styrelse
 16. Val av årets revisor
 17. Val av årets valberedare
 18. Motioner
  a) Hyreskontrakt
  b) Konvent
 19. Tema för kattcon 2024
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutande

Årsmöte 2022

Den 26:e februari kommer det att vara årsmöte i Kattcons lokal kl 13:00. Om ni har motioner eller övriga frågor som ni önskar ska vara med på årsmötet skall de komma in till styrelse senast den 11:e februari kl 16:00 så styrelsen hinner lägga in allt i dagordningen för mötet.

Styrelsen går att kontakta via fliken Kontakta Kattcon

Preliminär Dagordning för Kattcon årsmöte 2022
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Fastställande av röstlängd
4. Mötets behörighet
5. Val av mötesordförande
6. Val av mötessekreterare
7. Val av två personer att justera protokollet tillika rösträknare
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
9. Ekonomisk berättelse för förra året
10. Revisorns berättelse för förra året
11. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
12. Årets verksamhetsplan
13. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
14. Val av årets styrelse
15. Val av årets revisor
16. Val av årets valberedare
17. Motioner
    a. Namnbyte på föreningen
18. Tema för kattcon 2023
19. Årets Kattcon’are för år 2021
20. Övriga frågor
    – Diskningen behöver skötas mer ordentligt annars kommer porslinet att plockas bort.
21. Mötets avslutande

Kattcon 2020 inställt

Hej, vi har tyvärr tråkiga nyheter som dock är föga förvånande. Konventsgruppen har tagit det jobbiga beslutet att årets konvent, Kattcon 2020 med temat Tidsresa, ställs in på grund av Covid 19. Konventgruppen vill både förebygga smittspridningen och följer restriktionerna som gäller. Men vi vill inte heller behöva tumma på er upplevelse eller ännu viktigare, er hälsa, vilket gör att vi väljer att ställa in årets konvent. Vi gör ett nytt försök med konventet nästa år då temat Tidsresa komiskt nog har flyttats i tiden.

Vi vill passa på att tacka alla våra olika sponsorer så som Katrineholms Kommun, Studiefrämjandet, Spelförbundet Sverok, Sköna Gertrud, Ica Maxi och Matpiraten. Vi ber om ursäkt om vi missat någon! Ni är dem som gör dessa spelkonvent en möjlighet för oss att genomföra. TACK SÅ MYCKET!

Likaså vill vi även tacka alla våra olika arrangörer som gör att konventet blir ett konvet! Ta hand om er allihop och vi längtar tills nästa gång vi ses!!!

Nya butiker och evenemang upplagda!

Nu har vi fått in lite butiker. Spelfaktoriet som vill sälja spel och Sockerärtans smaskiga som vill förse oss med fika mm.

I spelväg har vi en Turnering i Warhammer 40K, lite figur spel Guld & Bly samt Pixelart.

Pin & mugg, Kattcon 2019 dricka.

I år har vi ett nytt koncept, istället för tryck på muggen har vi valt att använda pins.

Man få nu en pin och en mugg utan tryck.

Och främst av allt, priset sjunker till endast 40 kr för kaffe/te/saft under hela konventet.