Megauppdatering!

Jättemånga saker i denna uppdatering då vi börjar närma oss konventet!

Lajje kommer att hålla i Mage Wars och Formula D i samma sal som han säljer sina medeltidskläder.

Undrentide och Epok förlag kommer och säljer böcker.

Det är bekräftat att Taylors Tex Mex kommer att förse oss med tacos och mer!

Anders Hällzon kommer att hålla i två rollspel Inspectres och Zombie Cinema

Föreningen S.T.I.G kommer att hålla i åtminstone Johann Sebastian Joust och Keep Talking and Nobody Explodes, och även Artemis om de kan (artemis beroende på personal/utrustning blir tillgängligt?)

Nifelfang har skickat en lista med vilka spel de kommer ta med.

KattCon själva skall även försöka fixa ihop en spelbar i samband med den gigantiska matsalen. Vi kommer då försöka se till att vi har andra spel än de som Nifelfang tar med. 🙂

Vi vill tacka följande sponsorer som sponsrade KattCon 2016.

Matpiraten    ICA Maxi     Sköna Gertruds

PS. Kartan är uppdaterad

Bookmark the permalink.

Comments are closed.